Innovatie

Livar is voortdurend bezig met het ontwikkelen van een uniek houderijsysteem. Dat dient niet alleen te voldoen aan onze eigen hoge eisen op het gebied van dierwelzijn, maar het moet ook duurzaam zijn op het gebied van milieu en praktijk. Op termijn zullen wij dan ook toewerken naar eenzelfde houderijsysteem voor alle locaties.

Wij experimenteren daarom met verschillende uitloopsystemen die verschillen met betrekking tot de ondergrond maar ook met betrekking tot de overkapping (wel of geen overkapping).

Met de ervaringen die wij opdoen tijdens dit traject willen wij in de toekomst door een innovatieve combinatie van ‘Traditie & Technologie' nummer één zijn in Nederland op het gebied van vleessmaak, vleeskwaliteit, dierwelzijn en maatschappelijk verantwoord en duurzaam varkens hoeden.

Met deze nieuwe kennis zal het Livarvarken ofwel kloostervarken zijn vertrouwde naam hoog blijven houden. Een naam die staat voor smaak, authenticiteit en duurzaamheid.

De Dierenbescherming is positief over Livar. De Livar varkens worden gehouden in ruime stallen op stro met een uitloop naar buiten. Livar werkt aan het nog diervriendelijker maken van haar houderijsysteem. Ook wat dierenwelzijn betreft getuigt de keuze voor varkensvlees van Livar daarom volgens de Dierenbescherming van goede smaak.

Livar BV - Postbus 16 - 6100 AA  Echt (NL) - T +31 (0) 88 548 27 83 - F +31 (0) 88 548 27 32 - E info@livar.nl